ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

- Το φάσμα των καρδιαγγειακών παθήσεων περιλαμβάνει παθήσεις όπως τη στεφανιαία
νόσο, τα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες), τις βαλβιδοπάθειες, την
καρδιακή ανεπάρκεια διαφόρων αιτιών και τις συγγενείς καρδιοπάθειες δηλαδή νοσήματα
της καρδιάς που υπάρχουν εκ γενετής.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το αναπνευστικό σύστημα είναι το σύστημα εκείνων των οργάνων που χρησιμεύουν στην
πρόσληψη αέρα από το , την εισαγωγή του στους πνεύμονες, την παραλαβή του οξυγόνου από αυτόν και την απόδοση σε αυτόν του διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πεπτικό σύστημα είναι το σύστημα των πολυκύτταρων οργανισμών το οποίο έχει ως
λειτουργία την πέψη της τροφής και την αποβολή των ουσιών που δεν χωνεύτηκαν.
Το πεπτικό σύστημα ποικίλει από οργανισμό σε οργανισμό. Η πιο συνήθης μορφή του
είναι ο πεπτικός σωλήνας, ο οποίος εμφανίζεται σε όλα τα σπονδυλωτά και σε μερικά
ασπόνδυλα. Άλλοι οργανισμοί αντί για πεπτικό σωλήνα έχουν κοιλότητα στην οποία
γίνεται η πέψη, όπως στα σαρκοφάγα φυτά. Άλλοι πολυκύτταροι οργανισμοί έχουν
πεπτικό σύστημα χωρίς έντερα. Αρχικά η πέψη στους πολυκύτταρους οργανισμούς γινόταν
με φαγοκυττάρωση σε κάθε κύτταρο όπως στους μονοκύτταρους. Αργότερα, εμφανίστηκε
το στόμα, το οποίο οδηγεί την τροφή σε μια ειδική κοιλότητα, το στομάχι. Η αρχική
λειτουργία του στόματος εκτός από την είσοδο της τροφής ήταν και η αποβολή των
αχώνευτων ουσιών. Στους πιο εξελιγμένους οργανισμούς υπάρχουν το έντερο και ο
πεπτικός σωλήνας, δηλαδή η τροφή μπαίνει από το στόμα και εξέρχεται στην άλλη άκρη
μετά από την πέψη. Υπάρχουν διάφορα είδη πεπτικών σωλήνων. Το πεπτικό σύστημα του
κάθε οργανισμού αναπτύχθηκε και διαφοροποιήθηκε από τα υπόλοιπα πεπτικά συστήματα
ανάλογα με τη διατροφή του κάθε οργανισμού. Ο πεπτικός σωλήνας αποτελείται από τα
ίδια όργανα, στην ίδια σειρά σε κάθε οργανισμό.
Στο πεπτικό σύστημα, όπως και στο καλυπτήριο σύστημα υπάρχουν πάρα πολλοί
μικροοργανισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι απαραίτητοι στην πέψη
ορισμένων ουσιών.

Υγεία


Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα
και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή
αναπηρίας». Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την
ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η
οικονομία, η εργασία κ.α.

Το πώς ορίζεται βέβαια η υγεία και η ασθένεια ως κοινωνική αναπαράσταση
ίσως να διαφέρει ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και
πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και τις θρησκευτικές
αντιλήψεις (για τη ζωή, το θάνατο, την αμαρτία, την τιμωρία, το μίασμα),
καθώς και τις αντιλήψεις για το σώμα που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Είναι
γνωστό ακόμα ότι ο τεράστιος αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν την
κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με
την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο πληθυσμός για την υγεία του.
Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία,
εργασία, συνθήκες εργασίας ρύπανση περιβάλλοντος) παράγοντες
συνθηκών ζωής (διατροφή, κάπνισμα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών,
συμπεριφορά), παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις υπηρεσίες
υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας επηρεάζουν την υγεία των
ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του δίπολου υγείας-
ασθένειας.


Tηλ.:  
2622 021083

email.: 
[email protected]

website:  

2epal-amaliad.ilei.sch.gr 

Facebook: 
https://www.facebook.com/2epal.amaliada/?locale=el_GR